Projekter

Sådan forvandler du 500 værdiløse McDonald's-kopper til 1 værdifuldt rundt bord lavet af dit eget affald

McDonald's Holland serverer mere end 100 millioner varme og kolde drikke årligt i kopper og til sine kunder, hvoraf de fleste ender i McDonald's affald. I dette projekt blev muligheden undersøgt for at genbruge og upcycle kopper og genbruge dem i indvendige elementer, der kan bruges som byggesten til det cirkulære design i McDonald's restauranter.

Projektet er opdelt i tre faser: gennemførlighed, pilotprojekt og udrulning. I den første fase blev muligheden for at omdanne brugte kopper til møbelpaneler undersøgt. Anden fase er et pilotbord lavet af vores eget affald i en størrelse på 500x600mm. 500 kopper pr. bord blev brugt til læskedrikke, milkshakes og kaffe og te. Den tredje fase skal undersøge, hvordan opskalering kan opnås.